Přeskočit na obsah

Terapeutický klub

20. října 2021 15:30 – 16:30

Přihlásit se jako rodič

Přihlaste se jako rodič a registrujte se na naše události.

Co se bude dít

Terapeutický klub

s možností registrace pro rodiče ( zkušební provoz)

Terapeutický klub Klokánek se koná ve středu od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. Podmínkou pro přijetí do klubů je věk dítěte, zájem rodičů a doporučení speciálního pedagoga klubů.

Permanentka stojí 650 Kč na 5 vstupů

Jednorázový vstup – 200 Kč. Náplň terapeutických klubů: skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí. Nácvik o délce 60 minut se zaměřuje na rozvoj specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem hry a komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh. Každé dítě má podporu svého asistenta pedagoga.

Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální komunikace, je nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem: střídání, čekání. V rámci nácviků je posilována i schopnost vybrat si odměnu, ukončit činnost a osvojit si dovednost pracovat dle předem daného režimu.                   

Více na www.mistoprodeti.cz nebo skolkaexilu.cz                                            

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 5.10.2021   

Kontakty:

e-mail:  exiluklokanek@seznam.cz , skolkaexilu@seznam.cz                       
602 525 436  – Bc. Havelková Věra – speciální pedagog klubů