Přeskočit na obsah

Nadané děti

Klub nadaných dětí

Rozvíjíme rozumový potenciál všech dětí do 7 let. KLUB se schází 2x v měsíci v MŠ Čs. exilu v Ostravě-Porubě, vždy v době od 15:00 do 16:00 hodin. Lekce na sebe obsahově nenavazují.

Náplň KLUBU: cvičení, která podporují rozvíjení rozumových schopností dětí tj. pohybové aktivity – hry s míčem, hudbou, logické hádanky, učení symbolů – např. tvary číslic, dopravní značky, značky aut, základní práce se slovy a písmeny. Hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, logického myšlení, řeči, prostorové a plošné představivosti, matematických představ, rozvíjení postřehu, pozornosti a paměti, deskové hry.   NTC Learning je systém učení dětského mozku za pomoci výše uvedených cvičení. Zkušenosti z praxe ukazují na možnosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.

Spolupracujeme s Mensou ČR

Ročenka Mensa 2021

FOTOGALERIE

Testování IQ

Ve spolupráci s MENSOU ČR organizujeme pro děti z MŠ Čs.exilu testování IQ dětí od 5 do 7 let věku. Máme dobrou zprávu: v letošním roce byly v naší školce testovány 4 děti s mimořádným nadáním.

Více informací o nadaných dětech