Přeskočit na obsah

Platby

Příspěvky platí zákonný zástupce dítěte vždy na celý školní rok.

NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM na běžný účet 2101227772/2010. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Příspěvky na činnost třídy

Příspěvek na třídu na drobný materiál a hračky600 Kč/rok (tedy 300 Kč pololetně)
Variabilní symbol33

Příspěvky pro rozvíjení talentu dětí

Aktivity pro nespavce

Jedná se o aktivity od 13:00 do 14:15, které nabízíme starším dětem – Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika. Všechny jsou nákladné na nákup materiálu. Více o aktivitách pro nespavce najdete zde.

Cena1 400 Kč
Variabilní symbol35

Metoda dobrého startu

Cena sešitu a pracovních listů200 Kč
Variabilní symbol35

Doprava na kulturní akce a výlety

Záloha200 Kč
Variabilní symbol31

Je vyúčtována dle skutečně zaplacené dopravy do divadel, na výlety. Vstupné na akce je hrazeno z úplaty za školní vzdělávání.

Sportovní akce

Samostatně je vybírána úhrada na nadstandardní aktivity, které zákonný zástupce zvolí – hradí dopravu a cenu pronájmu, případně kurzu. Jedná se o plavání, lyžování, apod.

Platba předplavecký výcvik -speciální třídy

Plavání – rodič předplatí dítěti určitý počet lekcí a pokud je dítě omluveno den předem – případně pokud onemocní a v den plavání není přítomno, pak mu záloha na plavání nepropadá. Vyúčtování záloh na plavání bude provedeno do 14 dnů po ukončení kurzu.

Variabilní symbol40

Platba lyžování

Pětidenní výjezdový lyžařský kurz na Bílé s instruktory SUN SKI. Zapůjčení bezpečnostní vesty a helmy je pro každé dítě zdarma. V ceně je úrazové pojištění, pojištění zodpovědnosti, stornopojištění odjezd od školky a příjezd zpět naším busem a za doprovodu našich pedagogů, kteří budou s dětmi po celou dobu výcviku. Galerie

Variabilní symbol –50

Příspěvky na individuální logopedickou péči

Příspěvky u dětí, které nemají doporučení školského poradenského zařízení.

U logopedie v běžné třídě je docházka dětí evidována. V případě nepřítomnosti bude platba vyúčtována a převedena zpět na účet, z něhož přišla, případně bude rodič mailem upozorněn a bude si ji moci vyzvednout osobně.

Varianta 1× týdně, dítě v běžné třídě2000 Kč/rok
Varianta 2× týdně, dítě v běžné třídě3000 Kč/rok
Variabilní symbol55

Vyúčtování lyžařského kurzu 2023

Vážení rodiče, nyní probíhá vyúčtování kurzu.

Účetní Vám během týdne (do 8. 2.2023) převede přeplatky zpět na účet, ze kterého přišly.

Pokud máte nějaké nedoplatky směrem k Místo pro děti-spolek -např. záloha na akce, příspěvek na pololetí, na logopedii, či aktivity školáků, poníží platbu o tuto částku.

Pokud máte zájem o více informací, napište si na mail-skolkaexilu@seznam.cz

nebo se přijďte zeptat. Všem dětem vracíme 490 Kč, děti, které nejezdily, mají částku poměrně poníženu

Děkuji Enenkelová – účetní