Přeskočit na obsah

Platby

Příspěvky platí zákonný zástupce dítěte vždy na celý školní rok.

NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM na běžný účet 2101227772/2010. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Příspěvky na činnost třídy

Příspěvek na třídu na drobný materiál a hračky600 Kč/rok (tedy 300 Kč pololetně)
Variabilní symbol33

Příspěvky pro rozvíjení talentu dětí

Aktivity pro nespavce

Jedná se o aktivity od 13:00 do 14:15, které nabízíme starším dětem – Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika. Všechny jsou nákladné na nákup materiálu. Více o aktivitách pro nespavce najdete zde.

Cena1 400 Kč
Variabilní symbol35

Metoda dobrého startu

Cena sešitu a pracovních listů200 Kč
Variabilní symbol35

Doprava na kulturní akce a výlety

Záloha250 Kč
Variabilní symbol31

Je vyúčtována dle skutečně zaplacené dopravy do divadel, na výlety. Vstupné na akce je hrazeno z úplaty za školní vzdělávání.

Sportovní akce

Samostatně je vybírána úhrada na nadstandardní aktivity, které zákonný zástupce zvolí – hradí dopravu a cenu pronájmu, případně kurzu. Jedná se o plavání, lyžování, apod.

Platba předplavecký výcvik ŠUPINKA

ČÁSTKA3000 Kč
variabilní symbol40

Platba lyžování

Pětidenní výjezdový lyžařský kurz na Bílé s instruktory SUN SKI. Zapůjčení bezpečnostní vesty a helmy je pro každé dítě zdarma. V ceně je úrazové pojištění, pojištění zodpovědnosti, stornopojištění odjezd od školky a příjezd zpět naším busem a za doprovodu našich pedagogů, kteří budou s dětmi po celou dobu výcviku. Galerie

Variabilní symbol -50platba 5 000 Kč ( dítě bez asistence)
platba 5 600 Kč ( dítě s asistencí)

Příspěvky na individuální logopedickou péči

Příspěvky u dětí, které nemají doporučení školského poradenského zařízení.

U logopedie v běžné třídě je docházka dětí evidována. V případě nepřítomnosti bude platba vyúčtována a převedena zpět na účet, z něhož přišla, případně bude rodič mailem upozorněn a bude si ji moci vyzvednout osobně.

Varianta 1× týdně, dítě v běžné třídě2500 Kč/rok
Varianta 2× týdně, dítě v běžné třídě3500 Kč/rok
Variabilní symbol55

Vyúčtování záloh šk. rok 2022- 2023

Vyúčtování – děti, které zůstávají v dalším roce, budou mít přeplatky z plavání, akcí a logopedie ponechány jako zálohy na další školní rok ( pokud ve školce zůstává sourozenec, budou mu zálohy „školáka“ převedeny). Pokud Vaše děti odcházejí do školy, napište, jak máme s penězi naložit, na který účet převést.

Děkuji Enenkelová – účetní