Přeskočit na obsah

Děkujeme

Vážení rodiče, přátelé, dárci, pokud se rozhodnete sponzorovat naši organizaci, můžete uplatnit daňový odpočet.

Jaké jsou podmínky pro sponzorování? Podmínky pro sponzoring upravuje Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.). Fyzické osoby – hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1 000 Kč a maximálně 10% ze základu daně Právnické osoby – hodnota daru minimálně 2 000 Kč, maximálně 5% ze základu daně. Odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet? Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru organizaci. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani v březnové výplatě. Pokud zaměstnanec podává sám daňové přiznání, provede si vyúčtování sám a odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.