Přeskočit na obsah

Terapeutické kluby

Terapeutický klub se koná v úterý od 15:30 hodin ve Žluté třídě v 1. patře uprostřed. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. Podmínkou pro přijetí do klubů je věk dítěte, zájem rodičů a doporučení speciálního pedagoga klubů.

Permanentka stojí 1200 Kč je na 6 vstupů. Jednorázový vstup je 350 Kč.

Náplň terapeutických klubů

Náplní klubu jsou skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí. Nácvik o délce 60 minut se zaměřuje na rozvoj specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem hry a komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh. Každé dítě má podporu svého asistenta pedagoga. Rodič je vždy přítomen, může s ostatními rodiči využít Rodinné centrum. Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální komunikace je nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem: střídání, čekání. V rámci nácviků je posilována i schopnost vybrat si odměnu, ukončit činnost a osvojit si dovednost pracovat dle předem daného režimu.

Kluby jsou součástí projektu Rodina a dítě s handicapem, který je dotován Statutárním městem Ostrava.

Termíny

zveřejněny na facebooku https://www.facebook.com/Školka-Exilu-939224642812114/

Víte, že

čím dříve je dítě diagnostikováno a čím dříve se s ním začne pracovat, tím více se zvyšuje možnost, že se dítě zlepší? Pozdní diagnóza naopak nese riziko zhoršujících se obtíží v důsledku nadměrné psychické zátěže. Období do 6 let nabízí obrovské možnosti rozvoje dítěte, pokud je nevyužijeme, jsou nenávratně ztraceny. Sociální dovednosti se ideálně rozvíjejí v předškolním věku, takže opravdu není na co čekat.

Jak to v klubu vypadá se můžete podívat na videích

TV POLAR regionální zprávy 14.4.2022

Poslední terapeutický klub v roce 2019

Terapeutický klub -vítání 2019