Přeskočit na obsah

Terapeutické kluby Klokánek

Terapeutický klub Klokánek se koná v úterý od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. Podmínkou pro přijetí do klubů je věk dítěte, zájem rodičů a doporučení speciálního pedagoga klubů.

Permanentka stojí 650 Kč a platí pro 1–2 dospělé a jedno dítě na 5 vstupů + 2 přednášky pro rodiče (dle plánu akcí). Jednorázový vstup je 150 Kč.

Nejbližší kluby

Pokud se chcete registrovat na terapeutický klub, přejděte do jeho detailu, přihlaste se pomocí přiděleného účtu a potvrďte svou registraci.

Terapeutický klub

Chystané

Terapeutický klub

s možností registrace pro rodiče ( zkušební provoz) Terapeutický klub Klokánek se koná v úterý od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed…

Terapeutický klub

Chystané

Terapeutický klub

s možností registrace pro rodiče ( zkušební provoz) Terapeutický klub Klokánek se koná v úterý od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed…

Všechny terapeutické kluby

Náplň terapeutických klubů

Náplní klubu jsou skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí. Nácvik o délce 60 minut se zaměřuje na rozvoj specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem hry a komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh. Každé dítě má podporu svého asistenta pedagoga. Rodič je vždy přítomen, může s ostatními rodiči využít Rodinné centrum. Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální komunikace je nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem: střídání, čekání. V rámci nácviků je posilována i schopnost vybrat si odměnu, ukončit činnost a osvojit si dovednost pracovat dle předem daného režimu.

Kluby jsou součástí projektu Rodina a dítě s handicapem, který je dotován Statutárním městem Ostrava.

Prohlédněte si album na Facebooku nebo si stáhněte informační leták.

Termíny

  • V ZÁŘÍ 29.9.
  • V ŘÍJNU 13.10.,20.10.,
  • V LISTOPADU 3.11.,10.11.,24.11.
  • další termíny zveřjeníme v listopadu

Jak to v klubu vypadá se můžete podívat na videích

Terapeutický pobyt květen 2015

Bubnujeme

Vítáme se

Počítáme prsty

Cvičíme

Kreslíme a lepíme

Cvičení s padákem NAHORU A DOLŮ

Povídání o Drakovi z papíru verše J.Žáčka

Cvičení s hudbou

Malí ježci v Klokánku

Cvičení s hudbou se nám líbí

Taneček kočičí