Přeskočit na obsah

projekt RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM 2016

Cílem projektu RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM ( Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami), dotováného SMO a NADACÍ ČEZ, je vzdělávání rodičů a pedagogů, kteří pečují o dítě s handicapem. Dále jsme navázali spolupráci se zařízením na Slovensku, Spojenou školou Pezinok.
Největší část projektu tvoří Terapeutické kluby pro rodiny s výjimečnými dětmi.