Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Galerie pro veřejnost

Terapeutické kluby 2018/2019

Terapeutické kluby jsou součástí projektu Komplexní péče o rodinu dotovaného Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Poruba. KLUBY K L O K Á N E K se scházejí 1× týdně od 15:30 hodin v mateřské škole ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Jsou určeny pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. Dojíždějí k nám děti zdaleka. Podmínkou pro přijetí do klubů je věk dítěte, zájem rodičů a doporučení speciálního pedagoga klubů. Personální obsazení klubů – 3 speciální pedagogové, 13 asistentů pedagoga. Náplň terapeutických klubů: skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí. Nácvik o délce 60 minut se zaměřuje na rozvoj specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem hry a komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh. Rodič je vždy přítomen – má možnost zúčastnit se podpůrné skupiny v rodinném centru v suterénu. Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální komunikace je nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem: střídání, čekání. V rámci nácviků je posilována i schopnost vybrat si odměnu, ukončit činnost a osvojit si dovednost pracovat dle předem daného režimu. Dobrá zpráva -náš Klub spolupracuje s SPC pro děti s poruchou autistického spektra, dojíždí k nám speciální pedagog Mgr. Smoleňová.