Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Galerie pro veřejnost

Podpora environmentálního a polytechnického rozvoje v MŠ

Kdo říká, že environmentální výchova je nuda a že musí probíhat uvnitř, ideálně v dílně, ten se plete… Pro naše děti v MŠ Exilu jsme z prostředků projektu Podpora environmentálního a polytechnického rozvoje v MŠ dotovaného SMO Mob Poruba vytvořili z nevyužívaného, neútulného rohu zahrady staveniště a venkovní dílnu. Děti zde při svých hrách mohou rozvíjet skupinovou kooperaci, jemnou motoriku, prostorovou představivost, a mohou si také osvojovat pracovní návyky, například zodpovědnost za odvedenou práci a řádný úklid pomůcek – za „pracoviště” vždy totiž zodpovídá jedno z dětí – „stavbyvedoucí”. Teď už je pouze na dětech, jejich kreativitě, fantazii a manuálních zručnostech, jaké stavby si zde postaví…

Letos se nám podařilo se spojit zdroje s projektem Talentcentrum i na zahradě mateřské školy( SMO), který zafinancoval pořízení venkovní učebny. Naše děti i pedagogové moc děkují.

CÍL PROJEKTU byl naplněn. Projekt vedl děti k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí a k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. Environmentální výchova pomáhá rozvíjet spolupráci péčí o naše životní prostředí a učí děti komunikovat o jeho problémech. Prováděním pokusů v oblasti živé a neživé přírody si děti ověřovaly pravdivost teoretických informací pedagoga či informací z literatury. Děti měly možnost přímo pozorovat reálné prostředí.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 1 -MALÝ BADATEL Propojila environmentální a polytechnickou výchovu, které spolu již tak úzce souvisí. Vytvořili jsme v prostoru zahrady „zahradnickou a polytechnickou“ část.  V rámci hlubšího poznání souvislostí a zákonitostí během venkovních aktivit posloužila venkovní kuchyňka a písková laboratoř. Dále projekt podpořil aktivity pro předškolní děti, zabezpečil vybavení pro experimenty, které dětem nejlépe vysvětlí, co, proč a jak funguje. Prožitkem byly děti seznamovány s jednotlivými přírodovědnými jevy a činnostmi, které s nimi souvisí –setí, sázení, pletí, zalévání, sklízení. Badatel se dále zaměřoval na technické procesy – vážení, měření, srovnání přirozenou manipulací s materiálem -dřevem, apod. Rovněž vedl děti k samostatnosti, šetrnosti, udržování čistoty a hygienických návyků. Nabízel aktivní osvojení nejjednodušších metod přírodních a technických věd.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 2 – MALÝ PŘÍRODOVĚDEC Umožnila přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm, vycházky a výlety do okolí. Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí. Kognitivní činnosti (kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování).  Během roku se děti zúčastnily vzdělávacích programů s environmentální tématikou.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 3 –TŘÍDÍM ODPAD- Jedná se o pravidelnou každodenní aktivitu, které se účastnily všechny děti – třídily odpad, který vzniká při běžných činnostech.