Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Galerie pro veřejnost

Projekt Malí přírodovědci z Exilu

enviromentální projekt dotovaný MOb Poruba Naše děti jsou vedeny k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí a k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. Environmentální výchova pomáhá rozvíjet spolupráci péčí o naše životní prostředí a učí děti komunikovat o jeho problémech. Prováděním pokusů v oblasti živé a neživé přírody si děti ověřovaly pravdivost teoretických informací pedagoga či informací z literatury. Věříme, že společnými silami přírodě pomůžeme. V rámci projektu děti pečovaly o vlastní akvárium se sladkovodními rybkami a rostlinami a vlastní morče. Pravidelně pozorovaly zvířata a pečovaly o ně. Vytvořily minizahrádku s truhlíky s bylinkami, květinami a zeleninou. V rámci projektu jely na výlety do přírody s cílem navštívit: Záchrannou stanici Bartošovice –opakovaně, ZOO Ostrava, Středisko přírodovědců Poruba , Klimkovice – Hýlov ,Geologický pavilon VŠB. Projekt realizovaly děti z kroužku Malí přírodovědci , Malí badatelé a Kudy z Nudy