E: info@mistoprodeti.cz
T: 725 102 626
MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK
při Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs.exilu 670Platby

PŘÍSPĚVKY PLATÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE VŽDY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

**NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM NA BĚŽNÝ ÚČET : 2101227772/2010

  • do poznámky uveďte jméno dítěte**

PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST TŘÍDY

var. symbol 33
Mladší děti 600 Kč (300 Kč na pololetí)
Starší děti 1 000 Kč (500 Kč na pololetí)

PŘÍSPĚVKY PRO ROZVÍJENÍ TALENTU DĚTÍ šk.r. 2018–2019

var. symbol 35
aktivita ZUMBA – tanec, DESKOVÉ HRY, SPORTOVKY – 1000 Kč
KUDY z NUDY  – 1200 Kč
KERAMIKA, MALÍ PŘÍRODOVĚDCI, MALÝ BADATEL – 1300 Kč
ARTETERAPIE  – 1600 Kč

metoda dobrého startu var.symbol 35 ( 200 Kč=cena sešitu a pracovních listů)

PŘÍSPĚVKY NA INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKOU PÉČI u dětí -které nemají doporučění školského poradenského zařízení

var. symbol 55

  • varianta 1× týdně, dítě v běžné třídě – 2000 Kč/rok
  • varianta 2× týdně, dítě v běžné třídě – 3000 Kč/rok

ZÁLOHA NA DOPRAVU ŠKOLNÍ A TŘÍDNÍ AKCE

var. symbol 31 Vstupné na akce je od 1. 9. 2018 hrazeno mateřskou školou z prostředků úplaty za školní vzdělávání, neboť rodiče platí částku navýšenou o položky: vstupné na kulturní akce – do divadla, na besedu, na přednášku, saunování dětí. Jedná se o akce, které probíhají v rámci školního vzdělávacího programu. Místo pro děti-spolek hradí dopravu dětí na akce, nadstandartní sportovní aktivity-plavání, lyžařský výcvik, ani výlety a školu v přírodě. Doprava na akce je rozpočítávána dle počtu dětí a pravidelně odepisována jednotlivým dětem z fondu akcí. Přehledy jsou vedeny ve třídách. Na nástěnce v přízemí u botárny budou zveřejněny všechny akce a vždy je rozepsána položka za dopravu, tzn. celkový počet dětí a přepočtena částka na dopravu na dítě.

platba předplavecký výcvik
var.symbol 40

platba lyžování
var. symbol 50


Kontaktní údaje

MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670/18
Čs. exilu 670
Ostrava - Poruba
708 00

tel.: 725 102 626
e-mail: info@mistoprodeti.cz
IČO: 68308655
BÚ: 2101227772/2010


Mapa