OS Místo pro děti | Platby

E: info@mistoprodeti.cz
T: 725 102 626
MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK
při Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs.exilu 670Platby

PŘÍSPĚVKY PLATÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE VŽDY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

**NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM NA BĚŽNÝ ÚČET : 2101227772/2010 od 1.8.2017

  • do poznámky uveďte jméno dítěte**

PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST TŘÍDY

var. symbol 33
Mladší děti 300 Kč
Starší děti 600 Kč

PŘÍSPĚVKY PRO ROZVÍJENÍ TALENTU DĚTÍ šk.r. 2017–2018

var. symbol 35
aktivita ZUMBA – tanec, KUDY z NUDY, HRAJEME SI S PÍSNIČKOU – 1000 Kč
KERAMIKA, MALÍ PŘÍRODOVĚDCI, MALÝ BADATEL – 1200 Kč
MALÝ BADATEL –2× týdně  – 2400 Kč
ARTETERAPIE, FLÉTNIČKA  – 1600 Kč
PILATES-JÓGA  – 2000 Kč
metoda dobrého startu var.symbol 35 ( 200 Kč=cena sešitu a pracovních listů)

PŘÍSPĚVKY NA INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKOU PÉČI u dětí

var. symbol 55

  • varianta 1× týdně, dítě v běžné třídě – 2000 Kč/rok
  • varianta 2× týdně, dítě v běžné třídě – 3000 Kč/rok

ZÁLOHA NA ŠKOLNÍ A TŘÍDNÍ AKCE

var. symbol 31 ve výši 500 Kč – bude průběžně vyúčtovávána dle jednotlivých akcí, kterých se dítě účastní

platba předplavecký výcvik
var.symbol 40

platba lyžování
var. symbol 50


Kontaktní údaje

MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670/18
Čs. exilu 670
Ostrava - Poruba
708 00

tel.: 725 102 626
e-mail: info@mistoprodeti.cz
IČO: 68308655
BÚ: 2101227772/2010


Mapa