E: info@mistoprodeti.cz
T: 725 102 626
MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK
při Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs.exilu 670Odpolední aktivity

Rozvíjíme talent a nadání dětí

 • Aktivity pro nespavce od 13:00
 • Aktivity od 14:30
 • Aktivita: HRAJEME SI S PÍSNIČKOU – nová aktivita pro děti, které rády zpívají a chtějí si zažít spousty legrace při zpívání nejen písniček, ale i pohádek. Děti budou hrát na Orffovy hudební nástroje, budou hrát hudebně pohybové hry, pohybově ztvární obsah písniček aj.
 • KUDY Z NUDY – pro předškoláky, kteří mají rádi sport, jízdu na kole, pobyt venku, ale také je baví fotografování, práce na I-Padu,interaktivní tabuli.
 • V tomto roce opět otevíráme aktivitu PILATES a JÓGA :

cvičení PILATES pod vedením zkušené lektorky. Metoda pilates zahrnuje vědomě prováděný pohyb, který vychází ze středu těla za pomoci správného dechu. Abychom předcházeli bolestem páteře, kloubů a hlavy, je důležité již od útlého věku vštěpovat dětem správné držení těla a učit je postupně dostatečnému dýchání.

 • MALÍ PŘÍRODOVĚDCI,ak­tivity rozvíjí zájem dětí o přírodu, živou i neživou.

Informace o platbách na http://www.mistoprodeti.cz/platby/

Více informací o platbách Vám sdělí zástupci externích firem.

 • Testování IQ

Ve spolupráci s MENSOU ČR organizujeme pro děti z MŠ Čs.exilu testování IQ dětí od 5 do 7 let věku. Máme dobrou zprávu: v letošním roce byly v naší školce testovány 4 děti s mimořádným nadáním. Další informace na http

Odkaz na informace o testování

O testování IQ v médiích

web Mensy ČR

 • O nadaných dětech v médiích

  Nabízíme ve spolupráci s Mateřskou školou na ul. Čs. exilu nejrůznější aktivity pro starší děti. Rodičům doporučujeme své děti nepřetěžovat, ale vybrat pro ně činnosti, které rozvíjejí jejich talent a nadání a budou je bavit.

  Pro nespavce ve věku od 5–7 let začínají odpolední aktivity ve 13:00 hodin

Další aktivity probíhají po odpoledním odpočinku.


Kontaktní údaje

MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670/18
Čs. exilu 670
Ostrava - Poruba
708 00

tel.: 725 102 626
e-mail: info@mistoprodeti.cz
IČO: 68308655
BÚ: 2101227772/2010


Mapa