E: info@mistoprodeti.cz
T: 725 102 626
MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK
při Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs.exilu 670Informace

Místo pro děti- spolek (dříve občanské sdružení) byl založen 1.9.1998 při Mateřské škole Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace

Cíl činnosti:

Podporovat a rozvíjet funkce Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Čs. exilu 670
Získávat finanční prostředky pro rozvíjení funkcí MŠ
Pomáhat při realizaci projektu Zdravá mateřská škola
Podporovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiny, rozšiřovat možnosti jejich integrace. Pomoc směřujeme převeším rodinám a dětem s poruchou autistického spektra.
Podporovat děti z rodin sociálně slabých a rozvíjet možnosti trávení volného času
Vzdělávání dětí, dospělých, přednášková činnost

Orgány

Rada je tříčlenná:
Zdeňka Enenkelová
Mgr. Věra Snížková
Bc. Věra Havelková

Kontrolní komise je tříčlenná
Mgr. Veronika Pšeničková
Eva Beníčková
Lucie Kršňáková

Rada zvolila statutární orgán – jednatele, který je oprávněn jednat jménem spolku. Statutárním orgánem je Paed Dr.Dana Schönová


Kontaktní údaje

MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670/18
Čs. exilu 670
Ostrava - Poruba
708 00

tel.: 725 102 626
e-mail: info@mistoprodeti.cz
IČO: 68308655
BÚ: 2101227772/2010


Mapa